Kennismakingsgesprek

In het gratis kennismakingsgesprek, waarbij uw kind aanwezig is, kunt u aangeven wat uw wensen zijn.
Als we beiden besluiten verder te gaan met elkaar volgen de gemaakte afspraken.


Onderzoek/toets

Voor het vaststellen van de beginsituatie is het afnemen van een test/toets meestal noodzakelijk.

Handelingsplan doorspreken

De verzamelde informatie wordt vastgelegd in een handelingsplan.
Dit plan wordt met u en uw kind besproken.

Begeleiding

Er wordt altijd gestart met een begeleidingsperiode van twaalf weken.
Een les duurt 45 minuten. Uiteraard is verlenging mogelijk.

Tussentijdse evaluatie

Na ongeveer zes weken vindt er een tussentijdse evaluatie plaats.
We bespreken samen of we op de goede weg zitten of dat er aanpassingen nodig zijn.

Eindevaluatie

Aan het eind van de begeleidingsperiode vindt een afsluitend gesprek plaats.
U ontvangt een verslag van het proces  en de resultaten.