Remedial teaching is gespecialiseerde begeleiding van leerlingen met leerproblemen en/ of leerstoornissen. Leerproblemen zijn bijvoorbeeld het meer dan gemiddeld moeite hebben met spellen, lezen en leren, rekenen of taalbegrip in het algemeen.

Een leerprobleem kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een verkeerde manier van leren. Maar ook een leerachterstand of een taalachterstand kunnen de oorzaak blijken van leerproblemen. Ook kan er sprake zijn van een leer- of ontwikkelingsstoornis zoals dyslexie, ADHD of PDD-NOS.

Remedial teaching heeft tot doel de leerling zo te ondersteunen dat hij/zij met leerprobleem of leerstoornis toch het onderwijs op eigen niveau, op de eigen school, kan blijven volgen (remediëren).

De remedial teacher werkt intensief met de leerling gericht op de specifieke behoeften van de leerling.
Zo heeft bijvoorbeeld de ene leerling genoeg aan het aanleren van geheugenstimulerende strategieën om beter woordjes te leren, terwijl de andere leerling langdurige begeleiding nodig heeft op het gebied van lezen, studeren en formuleren.

​RT Goes gaat uit van wat een leerling wél kan en bouwt daar stapje voor stapje op verder. Dat geeft zelfvertrouwen en helpt hem/haar weer op weg.