Informeer naar onze tarieven via het contactformulier of via: 

Kennismakingsgesprek - GRATIS

-Onderzoek 

Bepalen beginsituatie en plan van aanpak.

Het schrijven en bespreken van het handelingsplan.

-Remedial Teaching 

 

-Evaluatie gesprek 

Tussentijds - en eindevaluatie.
Mondelinge toelichting.
Schriftelijke verslaglegging en eindevaluatie.

-Hulp voor reken- en/of taaltoets (V) MBO en HBO   

 

-Nederlands als tweede taal (NT2)

 

-Engels

-Groepsles reken- en/of taaltoets