Reken- en taaltoets

Eerstejaars pabo-studenten (Bachelor of Education) leggen de landelijke entreetoets rekenen af. Er zijn ook pabo’s die in het eerste jaar een taaltoets afnemen, waarvan de resultaten gekoppeld zijn aan het bindend studieadvies.

‚Äč

Alle pabo-studenten krijgen kennistoetsen voor taal en rekenen. Om het pabo-diploma te halen moet de student slagen voor de kennistoetsen. 

Alle mbo-studenten moeten verplicht een reken- en taaltoets op 3F-niveau afleggen. Deze toets telt mee voor het diploma.

 

Bij RT Goes bereiden we je voor op deze toetsen. We oefenen met het herkennen van de verschillende vraagstellingen, het toepassen van oplossingsstrategieën en frissen waar nodig je kennis van de verschillende toetsonderdelen op.